Ελληνική Εταιρεία Ψυχολογίας

της Ασκησης και του Αθλητισμού 

Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology (HSSEP)

Συνέδρια,
Σεμινάρια


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥHellenic Society of Sport and
Exercise Psychology

Επιστημονικό Περιοδικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

"The best motivation,always comes from within"
Michael Johnson,Gold Metal Sprinter

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

"Confidence comes not from always being right,but from not fearing to be wrong."
Peter T.McIntyre,Footballer

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

"The ideal attitude is to be physically loose,and mentally tight."
Arthur Ashe,(Tennis Great)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

"You don't play against opponents,you play against the game of basketball."
Bobby Knight,Coach

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

"With so many people saying it couldn't be done,all it takes is an imagination."
Michael Phelps

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

"Don't measure yourself by what you have accomplished,but by what you should have accomplished with your ability."
John Wooden

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

"A bad attitude is like a flat tire.You can't go anywhere until you change it."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology

Ταυτότητα της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογίας της Ασκησης και του Αθλητισμού
Η Εταιρεία Ψυχολογίας της Ασκησης και του Αθλητισμού (ΕΨΑΑ),ή Hellenic Society of Sport and Exercise Psychology (HSSEP), αποτελεί τη σύγχρονη μορφή της πρώην Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας και της εταιρείας Ψυχολογίας και  Εφαρμοσμένης Νευροφυσιολογίας στην Άθληση, η οποία ιδρύθηκε το 1978.
Το επιστημονικό πεδίο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ορίζεται από το νευροφυσιολογικό χώρο της κίνησης (κινητικός έλεγχος, κινητική μάθηση και ανάπτυξη), καθώς και από το χώρο της ατομικής, ομαδικής και κοινωνικής Αθλητικής Ψυχολογίας.

Συνέδρια
Η ΕΨΑΑ διοργανώνει κάθε δύο χρόνια Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας. Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί 13 Πανελλήνια Συνέδρια (1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014), με ιδιαίτερη απήχηση και συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Σεμινάρια.
Η ΕΨΑΑ διοργανώνει σεμινάρια με θέματα ιδιαίτερου πρακτικού ενδιαφέροντος στο γνωστικό πεδίο της Κινητικής Συμπεριφοράς και Μάθησης και της Αθλητικής Ψυχολογίας. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Ψυχολογίας, σε προπονητές, σε γονείς και αθλητές.

Επιστημονικό Περιοδικό.
Η ΕΨΑΑ εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό "Αθλητική Ψυχολογία" σε ετήσια βάση. Στην "Αθλητική Ψυχολογία" δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και ανασκοπήσεις στο γνωστικό πεδίο της Αθλητικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Ασκησης αλλά και της Φυσικής Αγωγής και της Κινητικής Συμπεριφοράς και Μάθησης.

© Εταιρεία Ψυχολογίας της Ασκησης και του Αθλητισμού (ΕΨΑΑ) .

Τελευταία Ενημέρωση : Ιανουάριος 2023